Ochrana osobních údajů

1) Vladimír Kunc, se sídlemBělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod zpracovává v případě odeslání zprávy pomocí kontaktního formuláře nebo odeslání poptávky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení, email, telefon

2) Jméno, příjmení, email a telefon je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz nebo pro odpověď na poptávku. Tyto osobní údaje budou Vladimírem Kuncem zpracovávány po dobu 3 let.

3) Zpracování osobních údajů je prováděno Vladimírem Kuncem tedy správcem osobních údajů.

4) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Havlíčkově Brodě dne 24. 5. 2018